THAM KHẢO CÁC BÀI CƠ BẢN DIỄN HỌA KIẾN TRÚC.

  • Diễn họa là một kỹ năng cơ bản của một kiến trúc sư và điều này đã được lựa chọn, đào tạo ngay từ khi bạn bắt đầu thi vào một trường nghệ thuật. Kỹ năng diễn họa bằng tay sẽ giúp bạn nhanh chóng phát triển và khai triển được ý tưởng của Mình. Dưới đây là một số hình ảnh các bạn sinh viên và các Kts có thể tham khảo.
11102964_1613842512163335_3165402105853746256_n
Diễn Họa Kiến Trúc – các bài tham khảo cho sinh viên.

10382859_1613842628829990_5371187629823319378_n 10428143_1613842678829985_1484972285396624142_n 10447834_1613842102163376_305453806891197370_n 11037025_1613842188830034_172521674616478516_n 11054883_1613842342163352_4380721768101186320_n 11062337_1613842608829992_4831539375204109641_n 11070812_1613840752163511_2833089048773544150_n 11071410_1613842698829983_7036525846365374308_n 11102912_1613842528830000_1173738365964262778_n 11113998_1613840955496824_8097284292552988109_n 11136614_1613841962163390_8067438823207648454_n 11138646_1613841982163388_6101266030996626351_n

 

 

11146349_1613841788830074_7073254602641121222_n 11149352_1613842432163343_1315289075391138270_n

  • Ngày nay với sự phát triển của công nghệ thông tin và sự hỗ trợ của máy móc giúp vấn đề diễn họa và thể hiện bản vẽ của các kiến trúc sư và các bạn sinh viên được nhanh chóng, dễ dàng và thuận lợi. Tuy nhiên nền tảng gốc của một kiến trúc sư nếu bạn vẽ tay đẹp thì vẽ máy mới đẹp được.
  • Kỹ năng diễn họa bằng tay giúp bạn nhanh chóng triển khai công việc cùng 1 lúc có thể đưa ra nhiều phương án ý tưởng, sự lựa chọn giải pháp, tiết kiệm chi phí và thời gian trong công việc.
  • Đối với các kiến trúc sư thiết kế kiến trúc hay nội thất thì điều quan trọng nhất các bạn nên biết một chút về vễ tay và phát triển xong hành kỹ năng vẽ máy.
0/5 (0 Reviews)

Trả lời